Історія спеціальності


Історія становлення і розвитку спеціальності 
«Обладнання легкої промисловості і побутового обслуговування»
   Спеціальність "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування" було ліцензовано в 1990 році на базі кафедри АКМ, котрою на той час завідував д.т.н., професор Погрібний Володимир Олександрович, із підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр.
   Основну роботу з організації підготовки та відкриття цієї спеціальності взяв на себе доцент кафедри Серкіз О.Р., котрий підготував і представляв атестаційну документацію в Міністерстві освіти України, організував лабораторну базу, зформував методичне забезпечення та першим почав читати лекції з курсів, що входили в нову спеціальність.
   Перший прелюдний захист спеціалістів відбувся на СУШАТ «Світанок», на якому були присутні представники засобів масової інформації Західного регіону України. Після захисту керівництво «Світанку» одразу запропонувало пять робочих місць для молодих спеціалістів.
   В 2013 році у зв’язку з реформуванням кафедр, спеціальність "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування" було передано на кафедру «Проектування та експлуатація машин» (завідувач кафедри д.т.н., професор Стоцько З.А.), де до викладання курсів були долучені такі молоді фахівці, як доц., к.т.н. Зінько Р.В., к.т.н. Ребот Д.П., к.т.н. Лясковська С.Є.
   Студенти спеціальності здобувають провідні місця в олімпіадах і конкурсах по всій Україні. Так студент Варфоломій А.Ю. (керівник Серкіз О.Р.) зайняв 3-є місце в Всеукраїнському конкурсі студентських робіт, а студентка Іваникович Н.В. (керівник Зінько Р.В.) стала його призером. Студент Сокіл Н.І. (керівник Серкіз О.Р.) зайняв 2-е місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування", студенти Городник Ю.М. (керівник Зінько Р.В.), Сокіл Н.І. (керівник Серкіз О.Р.) стали призерами 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”. Студенти даної спеціальності мають найбільше публікацій про свої наукові доробки серед усіх напрямів підготовки ІІМТ.
   Тісні контакти з науковцями українських вузів та із зарубіжними колегами сприяють плідній науковій і методичній роботі викладачів спеціальності і створюють умови для якісної підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів на належному рівні, що притаманний високому статусу дослідницького ВНЗ, який заслужено отримав НУ "Львівська політехніка". Викладачі підвищують свою кваліфікацію у профільних наукових та науково-методичних закладах України, Євросоюзу та Білорусі, а також за рахунок участі в міжнародних наукових форумах.
   Викладачі, що забезпечують навчальний процес за спеціальністю "Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування", співпрацють з підприємствами легкої промисловості Західного регіону України.
   Лабораторна база спеціальності налічує 7 навчальних лабораторій, а саме:
  • металорізальних верстатів та автоматів; 
  • конструкції обладнання легкої промисловості;
  • експлуатації, обслуговування та ремонту;
  • хімічних технологій;
  • спеціальних технологій;
  • комп'ютерний клас;
  • науково-методичний кабінет.
    Для забезпечення навчального процесу по спеціальності і проведення науково-дослідних робіт при кафедрі ПЕМ функціонує науково-дослідна лабораторія НДЛ–60 з такими підрозділами, на базі котрої студенти можуть створювати реальні макети своїх наукових розробок та досліджувати розроблені алгоритми їх функціонування.