Транспортні засоби


Питання пошуку і ухвалення конструктивних рішень поліпшення експлуатаційних властивостей транспортних засобів необхідно здійснювати з позиції системного підходу, методологія якого спрямована на рішення комплексних завдань управління складною системою, тобто пошук і реалізація оптимальних рішень, здійснення надійних прогнозів з урахуванням різноманіття взаємодіючих чинників. На підставі системного підходу, використовуючи теорію робочих процесів, можливо оцінювати і керувати взаємоузгодженістю фунционально значимих в даному аспекті систем транспортних засобів.
Для зниження матеріальних і часових витрат при розробці нових транспортних засобів і їх модифікацій необхідно створювати ефективні методи оцінки техніко-економічних показників транспортних засобів вже на стадії їх проектування або модернізації. Такі методи повинні забезпечувати високу достовірність кінцевих результатів, зокрема, за рахунок використання результатів випробувань конкретних механізмів, вузлів, систем і транспортних засобів в цілому.