Віртуальна лабораторія


Перевагою віртуальних програмних навчальних засобів порівняно з традиційними засобами навчання є наявність зручних у використанні засобів візуалізації навчального матеріалу: статичне та динамічне представлення об’єктів, процесів, явищ, їх складових, наочне представлення закономірностей і результатів проведених експериментів, дослідів, знайдених розв’язків задач.
Однією з переваг віртуальних програмних навчальних засобів є швидкий зворотний зв’язок між користувачем і засобами інтерактивних компютерних технологій, який забезпечує реалізацію діалогу між студентом і програмним навчальним середовищем. Такий зворотний зв’язок називають інтерактивністю програмного засобу. Завдяки використанню віртуальних програмних навчальних засобів, навчання може здійснюватись у тому темпі, який найбільше задовольняє студента.