Forestry Transporting Vehicles

Моделювання роботи підвісної канатної установки (коливання струни)
При
моделюванні роботи трелювальної установки канати представлено як струну
з багатоточковим закріпленням. Досліджено особливості протікання
коливних процесів в системі канатів.
Дослідження комфортності роботи лісозаготівельної машини (коливання, обігрів)

На
основі огляду можливих конструкцій систем опалення транспортних засобів
була зпроектована система опалення та вентиляції. Для перевірки її
ефективності роботи записана математична модель нестаціонарного
теплового режиму обігріву салону. Достовірність результатів моделювання

перевірена експериментально.
Оптимізація маршрутів руху лісозаготівельних машин

Матемтична
модель руху транспортних потоків на основі приниципу клітинкових
автоматів дозволяє моделювати рух лісозаготівельного транспотру в
просіках лісництва з врахуванням опору рухові на кожній просіці. Серед
параметрів моделі, що враховуються при моделюванні є швидкість руху,
опір рухові у просіках, можливі блокування просік,
найменший час доставки вантажу.