Переробка відходів


Людина під час свого існування займається перетворенням енергії довкілля. З одного боку вона бере з довкілля газ, нафту, інші корисні копалини, перетворює їх в потрібні продукти, використовує їх і знову видаляє в довкілля. При цьому спостерігається неефективне використання з великими втратами, а також забруднення свого ж простору існування.
Кожного року добувається понад 100 млрд. т корисних копалин. При цьому переробляються пусті породи, що залишаються на місці розробок. Така діяльність людини співрозмірна з геологічними процесами, що формують ланшафт Землі. До того ж спостерігається скорочення запасів природніх ресурсів, негативний вплив техногенних процесів на довкілля.
Іншим напрямком гармонізації людини і довкілля є зменшення його забруднення. Проблема утилізації відходів з кожним роком стає все більш актуальнішою, навіть небезпечною. Утилізації відходів є більш складною, ніж просто обладнання місць для нових звалищ. Можна виділити низку проблем, які стимулюють розвиток утилізації відходів:
      об’єм твердих побутових відходів безперервно зростає як в абсолютних величинах, так і на душу населення.
      склад твердих побутових відходів різко ускладнюється, включаючи в себе все більшу кількість екологічно небезпечних компонентів.
      ставлення населення до традиційних методів звалювання сміття на звалища стає різко негативним.
      закони, що посилюють правила поводження з відходами, приймаються на всіх рівнях держав.
Варто розрізняти поняття «утилізація» відходів, «реутилізація» або «рециркуляція». Утилізація відходів – від латинського utilis – корисний – означає залучення їх у нові технологічні процеси з метою одержання корисного продукту. Тобто використання відходів як вторинної сировини, палива, добрива, будівельних матеріалів або з іншою метою.
Рециркуляція відходів – це їхнє багаторазове використання після переробки (металевий брухт, макулатура, склобій, мастила і т.д.).
Іноді зустрічається термін «знешкодження відходів» – технологічний процес або їхня сукупність, у результаті якого токсичні речовини (або група речовин) перетворюються в нетостоксичні сполуки, що не розкладаються.
Останнім часом все більше уваги приділяється методам рециркуляції відходів, оскільки в цьому випадку кінцева частка продуктів життєдіяльності суспільства, яка потрапляє в загальне довкілля Землі зменшується.