Проект "Екомоніторинг міста"


Забруднення повітряного басейну є ключовим чинником, що негативно впливає на стан природного середовища міста. За даними Всесвітньої організації охорони (ВОЗ) здоров'я від 40 до 50% захворювань людини у наш час можуть бути пов'язаний із зміною навколишнього середовища і, в першу чергу, із забрудненням атмосфери.

Рівень забрудненості атмосферного повітря Львова визначається викидами забруднюючих речовин від стаціонарних джерел і автотранспорту.

Найактуальнішою є проблема забруднення повітря автотранспортом. Відомо, що при згорянні 1 кг бензину може виділятися понад 500 г забруднюючих речовин і близько 50 г при згорянні 1 кг дизельного палива. Внесок автотранспорту у валовий викид забруднюючих речовин по місту складають близько 77%.

Також на якість атмосферного повітря впливають викиди малих об'ємів особливо небезпечних токсичних речовин і викиди понад нормативи.

Тому основні заходи щодо охорони атмосферного повітря на території Львова повинні бути скеровані на скорочення викидів забруднюючих речовин від пересувних і стаціонарних джерел забруднення і на розвиток системи моніторингу атмосферного повітря.

Автотранспорт вносить в Львові основний частку у забруднення атмосфери. Внесок викидів від автотранспорту, з урахуванням індивідуального автотранспорту, у валовий викид забруднюючих речовин в цілому по місту склав в 2000 році 77% з них: оксиду вуглецю - 90%, двоокиси азоту - 40%, летких органічних сполук - 80%.

Основними чинниками, що впливають на забруднення атмосферного повітря викидами від автотранспорту, є значне зростання автомобільного парку і збільшення об'ємів міжнародних автоперевезень з Польщі, Словаччини, Угорщини, повільного розвитку транспортної інфраструктури, недоліки в організації руху, відставання експлуатаційної бази, низькі екологічні характеристики експлуатованих автомобілів, невідповідність якості використовуваного моторного палива сучасним вимогам. Усугубляє екологічну ситуацію в місті і відсутність комплексності в рішенні проблеми, застаріла нормативно-правова база у виробництві і експлуатації автомобільного транспорту, неефективність адміністративних і економічних заходів.

  

Рис. Основні напрями зниження негативної дії автотранспорту

Автомобіль є низьким джерелом, тобто викиди забруднюючих речовин проводяться на рівні дихання людини, що сприяє швидкому проникненню їх до органів дихання і усугубляє, тим самим, їх шкідливу дію на організм людини. З метою поетапного зниження негативної дії автотранспорту на екологічну обстановку в місті варто запропонувати наступні основні напрями (рис):

• розвиток транспортної інфраструктури і вдосконалення організації руху;
• розвиток громадського транспорту;
• підготовка і поетапне впровадження заходів по реалізації в Львівському регіоні екологічно прийнятних видів моторного палива;
• вдосконалення системи експлуатації і екологічного контролю автотранспортних засобів, в тому числі і постійний моніторинг викидів шкідливих речовин в центрі міста.