Проект "Екологічний пальник"


Bплив форми форсунки на екологічні параметри пальника

Використання спеціальних форсунок пальника дозволяє розподіляти потік повітря так, щоб поліпшити співвідношення між повітрям і паливом при горінні, забезпечуючи, при цьому, низькі параметри викидів Nox, а також мінімальні викиди СО при відсутності кисню.

Проводилися дослідження пальників, розроблених в Brandenburgische Technische Universitat Cottbus в рамках проекту MGT [1].

Робота пальника досліджувалася у варіантах: 2 корпуси, 3 основ і 2 форсунки (рис.1).


Рис. 1. Корпуси (а), 3 основи і 2 форсунки (б).

Була розроблена схема створеного експериментального стенда. Макет стенда (рис.2) складається з двох частин: камери згоряння і пульта керування.

Cпостерігався широкий спектр зміни форми факела залежно від форми основи і форсунки (рис. 3).

Рис. 2. Експериментальний стендРис. 3. Процес горіння при різних формах форсунки

Були визначені математичні залежності між об’ємами повітря і газів, що забезпечують хороші екологічні параметри пальника для різних форм форсунок.

1. Antoshkiv, O., Mundstock, J., H. P. Berg, Ignition and Mixture Formation of a Multi-Fuel-Combustor for Micro Gas Turbine, in 26. Deutscher Flammentag, Verbrennung und Feuerungen, VDI-Berichte 2161, VDI, Duisburg-Essen, 11.-12. September 2013.