Проект "Екотрафік міста"


На даний час гостро стоїть проблема управління транспортними потоками, особливо в великих містах. Збільшення кількості транспортних засобів як особистих, так і громадських, привело до перевантаженості міських доріг, багатогодинних заторів, утрудненню руху пішоходів, збільшенню кількості аварій і т.д. Ця проблема для міста Львова стає надзвичайно актуальною. Різке зростання рівня автомобілізації і відставання в розвитку вулично-дорожньої мережі привели до повного вичерпання пропускної спроможності магістральних вулиць, особливо центральної частини міста Львова.

Стан умов руху в вулично-дорожній мережі наступний (рис.):

- пробки і затори на дорогах;
- низькі швидкості пересувань;
- порушення умов безпеки руху, зростання кількості дорожньо-транспортних подій;
- неефективний громадський транспорт;
- високі витрати часу на пересування, спізнення на роботу і навчання;
- економічні втрати всіма категоріями населення і виробничим сектором;
- порушення нормальних умов життєдіяльності в місті.

   
Рис. Проблеми руху в транспортних мережах міста

1. Особливістю планувальної структури міста, що усугубляє перевантаження основних транспортних артерій, є розчленована територія міста природними і штучними перешкодами, роз'єднаність житлових районів і недостатність найкоротших прямолінійних транспортних ліній, між районами.
2. В місті є ряд особливо складних і переобтяжених вузлів, що лімітують пропускну спроможність всієї магістральної мережі, і вимагають негайної реконструкції.
3. Планувальні параметри магістральних вулиць (ширина проїжджої частини, ширина однієї смуги, кількість смуг) не відповідають вимогам СНіП, передбачених для цих категорій і розмірам транспортних потоків.
4. На магістральних вулицях з трамвайним рухом в одному рівні з проїжджою частиною пропускна спроможність знижується через звуження її в зоні зупинних пунктів.
5. Відсутність достатньої кількості організованих автостоянок і використовування проїжджої частини вулиць автомобілями, що стоять, істотно знижує пропускну спроможність вулиць і погіршує умови руху.
6. Автомобільний транспорт став основним джерелом несприятливої екологічної ситуації в місті, на його частку припадає 70-80% всіх шкідливих викидів в атмосферу і зашумленності міського середовища.
7. Насичення центральної частини міста об'єктами загальноміського значення, створення поліфункціональних великого центрів збільшить потік відвідувачів, приведе до зростання транспортних потоків, направлених в Центр міста.
8. Розвиток нових житлових районів (Сихівський, Збоїща, Лисиничі) вимагає передбачити своєчасне формування регульованої вулично-дорожної мережі.
9. Відсутність матеріалів обстежень, що характеризують фактичну картину завантаження вулично-дорожньої мережа, утрудняє обгрунтоване прогнозування зростаючих транспортних потоків і своєчасне рішення питань оптимальної організації, регулювання і черговості реконструкції і розвитку вулично-дорожньої мережа.
10.Відсутність в місті єдиного Центру по дослідженню і вирішенню транспортних проблем, проведенню моніторингу стану умов руху в місті, розрізненість фахівців по транспорту не сприяє якнайшвидшому і професійному рішенню питань розвитку транспортної інфраструктури.