Автомобільна тематика


Дослідження роботи зчеплення

Для моделювання вмикання зчеплення розраховувалися поздовжні та кутові коливання дисків фрикційного зчеплення. Також розраховувалися кутові коливання елементів двигуна і трансмісії: валів коробки передач, карданних валів, головної передачі, півосей і шин. При моделюванні враховувалися сили опру рухові машини і сила на гаку.  

Дослідження коливань в трансмісії

Досліджуються коливання трансмісії, що збурюються нерівностями дороги (мікропрофілем). Також необхідно враховувати зв”язок між крутильними коливаннями трансмісії і поздовжніми та вертикальними коливаннями мас підвіски. В моделі доцільно враховувати демпфування в шинах та амортизаторах підвіски.  

Дослідження коливань трансмісій з нелінійними вставками-демферами

Застосування в трансмісіях транспортних засобів пружної ланки з кусково-лінійними характеристиками піддатливості і демпфування зменшує значення модуля дисперсійно-частотної характеристики в білярезонансній області частот і забезпечує коливання цієї області в ту або іншу сторону до 10%. Система з пружною ланкою не відносяться до розряду істотно нелінійних, тому її характеристики не мають розриву в білярезонансній зоні.   

Дослідження робочих процесів в механічній трансмісіі

Основними компонентами імітаційної моделі роботи механічної трансмісії автомобіля є алгоритми обчислення правих частин диференціальних рівнянь, що описують поводження автомобіля на різних режимах руху, розрахунок оціночних вимірників; алгоритми логіки дій водія по керуванню швидкістю руху і логіки роботи системи перемикання передач на вибір напрямку і моменту перемикання передач.   

Дослідження робочих процесів в гідромеханічній трансмісіі

У випадку моделювання руху автомобіля з гідромеханічною трансмісією вимоги моделювання роботи механічної трансмісії доповнюються наступними: 1) дозволяти моделювати процес переключення передач як з розривом, так і без розриву потоку потужності; 2) забезпечувати автоматичне блокування і розблокування гідротрансформатора відповідно до заданого закону, а також розблокування гідротрансформатора при переключенні передач. 

Дослідження прохідності автомобіля (Переїзд через перешкоду)

Властивість колісних транспортних засобів долати перешкоди є однієї з найважливіших для військових автомобілів, лісозаготівельних, машин спеціального призначення. За основу оцінки прохідності різних машин взята їх можливість переїзду через порогову перешкоду.  

Аеродинаміка

При моделюванні обтікання повітрям корпусу машини використовувався принцип клітинкових автоматів. Використання цього принципу дало можливість спростити алгоритм моделі, підвищити його ефективність роботи і наочність отриманих результатів.
 

Моделювання руху автопоїзда

Моделювалися режими руху автопотяга такі як гальмування, розгін, переїзд через перешкоду. Отримані залежності переміщень, швидкостей та пришвидшень від часу при різних параметрах автопотяга і його зчіпного пристрою. Досліджено причини виникнення резонансних явищ у тяго-зчіпному пристрої.