Методичні розробки


Для поглибленого вивчення студентами навчальних курсів необхідно забезпечувати їх методичними вказівками з лабораторних і практичних занять, курсових і дипломних робіт. Були написані методичні вказівки з:

- „Технології автомобіле-тракторобудування ”;

- „Технології виробничих процесів на авторемонтному підприємстві”;

- „Автоматизації технічного обслуговування та ремонту автомобіля і трактора”;

- „Автоматизації автомобільних систем”;

- „Конструкції автомобілів”;

- „Мобільних навантажувально-розвантажувальних машин”;

- „Експлуатаційних властивостей транспортних засобів”

- „Проектування станцій технічного обслуговування автомобілів”.

1. Дослідження точності обробки партії деталей. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Технологія виробничих процесів на авторемонтному підприємстві” для студентів спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство” та “технологія автомобіле- тракторобудування” спеціальності 7.090211 “Колісні та гусеничні машини”/Укл. Г.С. Гудз, М.В. Глобчак, Р.В.Зінько. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000. – 10 с.

2. Механічні і гідромеханічні трансмісії автомобілів. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Конструкції автомобілів” для студентів базового напрямку 6.0902 “Інженерна механіка” спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”. /Укл. П.М.Гащук, Т.Г.Миськів, Р.В.Зінько. – Львів: Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 2002. – 20с.

3. Підвіска автомобіля: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “ Конструкції автомобілів” для студентів спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”/ Укл. П. М. Гащук, Т. Г. Миськів, Р. В. Зінько.— Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004.— 29 с.

4. Гальмове керування автомобіля: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Конструкції автомобілів” для студентів спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”/ Укл. П. М. Гащук, Т. Г. Миськів, Р. В. Зінько.— Львів: Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2004.— 28 с.

5. Механізми і системи двигуна: методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни “Конструкції автомобілів” для студентів спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”/ Укл. Р. В. Зінько.— Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004.— 20 с.

6. Трансмісія автомобіля. Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу “Конструкції автомобілів та двигунів внутрішнього згоряння” для студентів базового напряму 6.0922 “Електромеханіка”. /Укл. Т.Г.Миськів, Р.В.Зінько. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 16с.

7. Експлуатаційна ефективність автомобіля: Тягово-швидкісні властивості автомобіля. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни “Експлуатаційна ефективність автомобіля” для студентів спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”/ Укл. Р. В. Зінько.— Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 17 с.

8. Експлуатаційна ефективність автомобіля: Експлуатаційні властивості автомобіля. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Експлуатаційна ефективність автомобіля” для студентів спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”/ Укл. Р. В. Зінько.— Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 24 с.

9. Системи керування автомобіля: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Експлуатаційна ефективність автомобіля” для студентів спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”/ Укл. Р. В. Зінько.— Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005.— 18 с.

10. Основи теорії робочих процесів у парових машинах: методичні вказівки до практичних занять з курсу “Силові агрегати автомобіля” для студентів спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”/ Укл. П.М. Гащук, Р. В. Зінько, О.І. Сороківський.— Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005.— 16 с.

11. Розрахунок тяго-динамічних параметрів транспортних засобів з гідростатичною передачею: методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни “Експлуатаційна ефективність автомобіля” для студентів спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”/ Укл. Т.Г. Миськів, Р. В. Зінько.— Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005.— 12 с.

 

12. Визначення одноциклових характеристик при розтягуванні–релаксації тканин. Методичні вказівки та завдання для
лабораторних занять
з курсу „Спеціальні технології в легкій промисловості” для студентів напряму 6.050503/ Укладачі: Р.В.Зінько, О.Р. Серкіз. - Львів. Національний університет “Львівська політехніка”, 2017р. – 15 с.


13. Визначення коефіцієнта теплопровідності текстильних матеріалів методом необмеженого плоского шару. Методичні вказівки та завдання для лабораторних занять з курсу „Спеціальні технології в легкій промисловості” для студентів напряму 7.050503/


Укладачі: Р.В.Зінько, О.Р. Серкіз. - Львів. Національний університет “Львівська політехніка”, 2017р. – 15 с.


14. Визначення згинної жорсткості взуття. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу „Спеціальні технології в легкій


промисловості” для студентів напряму 6.050503/ Укладачі: Р.В.Зінько, О.Р. Серкіз. - Львів. Національний університет “Львівська політехніка”, 2017р. – 12 с.