Патенти


1. Зінько Р.В., Козлінський М.П. Вилочный захват автопогрузчика. Авторское
свидетельство СССР №1770261. МКИ В66F9/12. Львовский политехнический
институт -№4858895. Заявл. 13.08.90. Опубл. 23.10.92, Бюл. №39. –1с.

2. Зінько Р.В.,Козлінський М.П. Вилочний захват для навантажувача. Патент
України № 5421. МКИВ66 F9/12. ДУ “Львівська політехніка”. -№94250611.
Заявл. 01.06.93. Опубл. 28.12.94,Бюл. №7–1с
.
Вилковий захоплювач навантажувача містить каретку, яка змонтована на вантажопідйомнику навантажувача, несучі лапи, які змонтовані з можливістю синхронного обертання їх зубів назустріч один одному зубчато-рейковим механізмом. Цей механізм утворений шестірнями, що жорстко закріплені на осях обертання вище згаданих зубів вил і з'єднаних із зубчатими рейками, які виготовлені на протилежних сторонах рами. Рама має можливість поперечно переміщуватися силовим циліндром. Такий вилковий захоплювач відрізняється тим, що з метою спрощення конструкції і технології виготовлення згадана рама виконана у вигляді прямолінійної балки прямокутного січення.
   

3. Зінько Р.В, Козлінський М.П. Спосіб позиціювання довгомірних вантажів і
пристрій для його здійснення. Патент України № 17826А. МКИ В66 F9/06.
ДУ “Львівська політехніка”. -№96010011. Заявл. 03.01.96. Опубл. 03.06.97,
Бюл. №3. –1с.
1.Спосіб позиціювання довгомірних вантажів, при якому піднімають вантаж, захоплюють його гаками двотаврової∙балки, позиціонують, вирівнюючи в ряд, який відрізняється тим, що позиціювання здійснюється шляхом врівноважування.
2.Спосіб позиціювання за п.1, який відрізняється тим, що вантаж
врівноважуюють, визначивши кут перекосу двотаврової балки
вантажопідйомного механізму.
3.Пристрій для позиціювання довгомірних вантажів, який містить зовнішню вантажопідйомну раму, внутрішню вантажопідйомну раму, горішня частина якої виконана у формі двотаврової балки, центральний гідроциліндр підйому,
каретку, на якій встановлена пара вил з можливістю їх зміщення вправо-вліво гідроциліндрами, ланцюги підйому каретки, який відрізняється тим, що на двотавровій балці встановлено індуктивний датчик кута.

    


4. Зінько Р.В., Козлінський М.П. Вилковий захоплювач навантажувача.
Патент №19542А Україна, МКИ В66 F9/06. ДУ “Львівська політехніка”.
-№94041211. Заявл. 18.10.93. Опубл. 25.12.97, Бюл. №6. –1с.

1. Вилочний захват навантажувача, який містить каретку із змонтованими на ній вилами круглого перерізу з можливістю зустрічного обертання, шестерні жорстко посаджені на осях повороту вил, який відрізняється тим, що шестерня принаймні однієї вили знаходиться у зачепленні із зубчатою рейкою, яка розміщена вздовж хоча б однієї вертикальної напрамної вантажопідіймача.
2. Вилочний захват навантажувача за п.1, який відрізняється тим, що між вилами і шестернями додатково встановлені муфти вільного ходу.

   

5. Зінько Р.В., Козлінський М.П. Спосіб позиціювання вантажів і пристрій для
його здійснення. Патент 22864А Україна, В66 F9/06. ДУ “Львівська
політехніка”. -№96041517. Заявл. 17.04.96. Опубл. 05.05.98, Бюл. №3. –1с.

6. Зінько Р.В., Козлінський М.П. Способ позициирования грузов и устройство
для его осуществления. Патент Росії №2144902. В66 F9/06 -№ 97108200.
Заявл. 13.05.97. Опубл. 27.01.00, Бюл. №3. –1с.


1. Способ позиционирования, при котором груз захватывают, позиционируют, выравнивая в ряд на грузовой каретке, перемещаемой с помощью
цепи, отличающийся тем, что позиционирование осуществляют с помощью уравновешивания, определив наличие разности напряжений в цепях перемещения каретки.
2. Устройство для позиционирования грузов, которое содержит грузоподъемную несущую раму, установленную в ней с возможностью
вертикального перемещения с помощью цепей грузовую каретку, на которой установлена каретка поперечных перемещений, отличающееся тем, что на цепях установлены датчики механических напряжений.

   

7. Зінько Р.В., Козлінський М.П. Вилковий захоплювач вантажника. Заявка на
патент України № 95010388. Заявл. 30.01.95. – 3с.

Захоплювач вантажника, який містить пару вил круглого січення, кожна з яких змонтована на каретці захоплювача з можливістю обертання навколо своєї поздовжньої осі, вили змонтовані з можливістю синхронного обертання за допомогою приводу, який відрізняється тим, що рушієм приводу обертання кожної вили є реверсивний двигун.
   

8. Зінько Р.В. Спосіб позиціювання вантажів і пристрій для його здійснення.
Заявка на видачу патента України №9603966 Заявл. 21.10.96. – 3с.
1. Способ позиционирования, при котором груз захватывают, перемещают с помощью гидроцилиндров смещения и позиционируют. Отличается тем, что позиционирование осуществляют с помощью гидроцилиндров смещения на основании наличия разности давлений в гидроцилиндрах подъема.
2. Устройство, которое содержит гидроцилиндры подъема, каретку вертикальных перемещений, на которой установлена пара вил с возможностью их смещения вправо-влево гидроцилиндрами смещения. Отличается тем, что к гидроцилиндрам подъема подключен датчик разности давлений, который подключен к золотниковому устройству, соединенному трубопроводами с гидроцилиндрами смещения.

   

9.Зінько Р.В., Козлінський М.П., Покотило А.М., Гнатюк І.М., Бобиляк Р.І.
Система
підвіски транспортного засобу. Патент України № 20348А. В60 G9/02,
B60 G11/24
-№ 94086606.Заявл. 09.08.94.Опубл. 27.02.98,Бюл. №1.–1с.
1.Система підвіски транспортного засобу, переважно автонавантажувача, яка містить дві цапфи, що закріплені на мості і розміщені в отворах кронштейнів, які знаходяться на нижній поверхні кістяка транспортного засобу, два демпфери, що прикріплені до кронштейнів і складаються з
обичайок та гумових накладок, причому кінцеві частини цапф розташовані в демпферах між гумовими накладками. Система відрізняється тим, що профіль перерізу кінцевих частин цапф має форму багатокутника (зокрема
паралелограма), накладки виготовлені з пружного матеріалу з виїмками, причому поверхні кінцевих частин цапф в нейтральному положенні підвіски транспортного засобу торкаються принаймні двох накладок.

2. Система підвіски транспортного засобу, переважно автонавантажувача, за п.1, яка відрізняється тим, що виїмки в накладках виконані ближче до контактуючої з кінцевою частиною цапфи поверхні.

   

10. Зінько Р.В, Козлінський М.П., Гнатюк І.М. Система підвіски транспортного
засобу. Патент України № 20593А. В60 G9/02, B60 G11/24 -№ 95010234.Заявл.
16.01.95. Опубл. 27.02.98,Бюл. №1.–1с.

1. Система підвіски транспортного засобу, переважно автонавантажувача, яка містить дві цапфи, що закріплені на мості і розміщені в отворах кронштейнів, які знаходяться на нижній поверхні кістяка транспортного засобу, два демпфери, що прикріплені до кронштейнів і складаються з обичайок та гумових накладок, причому кінцеві частини цапф розташовані в демпферах між гумовими накладками, яка відрізняється тим, що профіль перерізу кінцевих частин цапф має форму багатокутника (зокрема паралелограма), накладки виготовлені з пружного матеріалу з виїмками, причому поверхня кінцевих частин цапф має еліпсоподібну форму, а накладки виготовлені з пружного матеріалу і закріплені на бокових стінках обичайок.
2. Система підвіски транспортного засобу за п.1, яка відрізняється тим, що в накладках утворено виїмки.

   

11.Зінько Р.В. Спосіб регулювання тиску повітря в шинах і система для його
здійснення. Патент 37258 Україна, В60 С23/00, 29/00. -№96103967. Заявл.
21.10.96. Опубл. 15.05.01, Бюл. №4. –1с.

1. Спосіб регулювання тиску в шинах, який містить накачування повітря в ресивер, перекачування повітря з ресивера в шини з одночасним контролем тиску повітря в шинах. Характерний тим, що визначають навантаження на вантажопідйомнику, а тиск в шинах кожної пари коліс знаходять за формулою:
Рw=Е(1/А-КсQв/К),
де А, Е -коефіцієнти, що залежать від геометричних розмірів шин;
Кс- коефіцієнт пропорційності;
Qв- навантаження на вантажопідйомнику;
К- коефіцієнт збочення коліс, і в парі коліс, де тиск більший від розрахункового, стравлюють повітря в атмосферу з одночасним підкачуванням повітря з ресивера в другу пару шин, де тиск менший від розрахункового.
2. Система регулювання тиску повітря в шинах по п.1, яка містить компресор, сполучений трубопроводом з ресивером, до якого під'єднані через трійник два електромагнітні клапани, які трубопроводами через датчики тиску з'єднані відповідно з шинами передніх і задніх коліс транспортного засобу. Характерна тим, що в систему введено мікропроцесорний блок, до входу якого підключені через підсилювачі згадані датчики тиску, датчики механічних напружень, встановлені на вантажопідйомнику, а до виходу, через контролери, підключені згадані електромагнітні клапани.

   

12. Вікович І.А., Черевко Ю.М., Черевко М.І., Зінько Р.В., Лозовий І.С. Пристрій для кріплення кузова транспортного засобу. Патент на корисну модель України № 472747. Заявл. 11.08.2008. – 3с.


13. Бойко О.Д., Зінько Р.В., Лозовий І.С. Камера для автомобільної шини. Патент на корисну модель України № 41910. Заявл. 10.06.2009. – 2с.


14. Патент на корисну модель № 78579 Україна, МПК(2006.01) В02C 19/16 Спосіб вібраційного подрібнення матеріалів / Зінько Р.В. (Україна). – № u 2012 10451; Заявл. 04.09.2012. Опубл. 25.03.2013, Бюл. №6.  – 3 с.


15. Заявка на Патент на корисну модель № 78579 Україна, МПК(2006.01) F161/32 Двоступеневий циклоїдний редуктор / Патрило Ю.Є., Зінько Р.В., Андрусик І.Р.