Підйомно-транспортні машини


<>

Дослідження продуктивності роботи
автонавантажувачів


 Маса вантажу, з яким працюють підйомно-транспортні засоби, може складати третину повної маси машини.


Тому впливом розташування вантажу на їхні експлуатаційні характеристики не можна нехтувати.
В проекті досліджується вплив розташування вантажу на експлуатаційні характеристики підіймально-транспортних машин, а також на водія. Опубліковані
експериментальні дані не дають повної картини впливу положення вантажу
на продуктивність транспортного засобу. Тому виникла необхідність
комплексного дослідження впливу розташування вантажу на ефективність
таких машин на прикладі автонавантажувача при його роботі в циклі.


Дослідження складаються з таких етапів:
1. Вивчення впливу розташування вантажу на експлуатаційні характеристики автонавантажувача.
2. Розробка методів і конструктивних рішень щодо усунення негативного впливу неврівноваженого вантажу.
3. Визначення ефективності запропонованих рішень з точки зору підвищення продуктивності машини загалом.
4. Вивчення меж застосування нововведень і наступне їх розширення.
Метою проведених досліджень є створення перспективного автонавантажувача з покращеними експлуатаційними характеристиками.

  

Дослідження
проводилися кафедрою експлуатації та ремонту автомобільної техніки
Національного університету "Львівська політехніка", виробничим
об'єднанням "Автовантажмаш" і Львівським експериментальним
ремонтно-механічним заводом.
При цьому був створений експериментальний зразок автонавантажувача з


можливістю бокового зміщення вил, на якому проводився основний комплекс досліджень.
При
розробці центруючого пристрою виникла ідея створення комплексної
системи контролю і керування обробкою вантажу та іншими агрегатами
машини. Така система дозволить комплексно вирішити проблему обробки
вантажу, що знизило б її собівартість і підвищило ефективність
використання на автонавантажувачах та інших підйомно-транспортних
машинах.
Результати здійснених досліджень стали основою дисертаційної роботи на звання кандидата технічних наук.

 


Останнє оновлення:
20 березня 2003 року