Механічні системи


Для освоєння студентами основ проектування обладнання галузі необхідні розуміння базових фізичних процесів, на основі яких працює технологічне обладнання, вміння їх застосувати з конкретною метою і навички роботи з програмним забезпеченням.
В комп'ютерному моделюванні лабораторних робіт було використано два підходи для досягнення поставленої мети: метод комп'ютерного відтворення результатів натурних випробувань на діючому лабораторному обладнанні і метод моделювання реальних процесів на базі відомих фізико-теоретичних закономірностей. Програмне забезпечення комп'ютерного моделювання лабораторних робіт у віртуальному середовищі складено на мові програмування Java. Використана комп'ютерна графіка дає наочне уявлення про параметри і сутність досліджуваних процесів.