Монографії і посібники


МонографіяЗінько Р.В. Морфологічне середовище для дослідження технічних систем: монографія / Р.В.Зінько. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 386 с.
Вікович І. А. Зниження динамічних навантажень у вантажних колісних машинах із пружно-демпфувальним зчленуванням: монографія / І. А. Вікович, Ю. М. Черевко, Р. В. Зінько. — Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2018. — 166 с.

Zinko R. Efficiency of international automobile carriages / Zinko R. Monograthy // LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 164 p.Посібники

 Зінько Р.В., Черевко Ю.М., Черевко М.І., Лозовий І.С. Методологія експериментальних досліджень роботи механічних систем: навчальний посібник.- Львів: АСВ, 2009.-161 с.Зінько Р.В., Бучківський Б.Р., Зіркевич. В.М., Андрієнко А.М. Автомобільні двигуни: навчальний посібник. - Львів: АСВ, 2011. –189 с.
Бойко О.Д., Зінько Р.В., Лозовий І.С. Дослідження експлуатаційних характеристик колісного рушія: лабораторний практикум.– Львів: АСВ, 2011. –80 с.Lejda K., Zinko R., Makovejchuk O. Development and improvement of international automobile
carriages / Lejda K., Zinko R., Makovejchuk O. Academic manual. Lvov: Manuscript, 2011. – 160 p.

Зінько Р.В., Лозовий І.С., Скварок Ю.Ю. Ремонт автомобіля: навчальний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 272 с.Дмитриченко М. Ф. Міжнародні перевезення: навч. посібник / М. Ф. Дмитриченко, І. А. Вікович, І.Л. Самсін, Р.В. Зінько. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 308 с.


Зінько Р.В., Cкварок Ю.Ю., Шибанов С.В., Жила С.П. Проектування автотранспортних підприємств та парків військових частин: навчальний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: 2013. – 234 с.Zinko R., Ryden L., Kuzio І., Samsin I. Ecological aspects of logistics: Academic manual.– Lviv: «Растр-7», 2014. – 132 p


Качмар Р.Я. Основи автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод: навчально-методичний посібник / Р.Я. Качмар, Р.В. Зінько, В.Т. Придиба, І.С. Лозовий. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2014. – 156 с.
Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів): навчальний посібник для вступників до Національного університету “Львівська політехніка” на рівень магістра (спеціаліста). Інститут інженерної механіки та транспорту. Книга 2. Спеціальності: “Технології машинобудування”, “Роботомеханічні системи та комплекси”, “Обладнання електронної промисловості”, “Обладнання переробних і харчових виробництв”, “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування”, “Машини і технології пакування”, “Інженерія логістичних систем”За заг. ред. Ю. Я. Бобала, А. Г. Загороднього, В. А. Павлиша, З. Г. Піха. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. 228 с. ISBN 978-617-607-756-5.

Зінько Р. В. Системи 3D-моделювання: Навчальний посібник / Р. В. Зінько, В. Г. Топільницький. – Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2017. – 150 с.